MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR


SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: DİGİPAL TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı’nın Açık Adresi: Küçük Çamlıca mah. Bulgurlu cad. No 60 Üsküdar İstanbul Türkiye

Satıcı’nın Telefonu: 08503044382

Satıcı Mersis No: 0295127245200001

Satıcı E-Posta Adresi: destek@evde360.com


ALICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta: 


2. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Ürün Miktar  Birim Fiyat Toplam Tutar


İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.evde360.com (“İnternet Sitesi”) adlı internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişini yukarıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen (KDV dahil) hizmetin sunulması ve/veya ürünün tedarik edilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve ilgili diğer mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3. HİZMETİN KAPSAMI ve ÜCRET

Taraflar, Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için Satıcı veya yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından, yan veya ek hizmetlerin ya da yedek parçaların veya yeni ürünlerin Alıcı’ya satılmasının ve bu ürünlerin montajının gerekebileceğini kabul ederler. İşbu Sözleşme kapsamında yer almayan bu gibi bir ek ve/veya yeni hizmet ve/veya ürün gereksinimi halinde Taraflar arasında bir ek sözleşme imzalanabileceği ve bu hizmet ve/veya ürünlerin ayrı bir ücrete tabi olduğunu Taraflar kabul ederler. İşbu Sözleşmeye konu hizmet ve/veya ürünün montajının gerekmesi halinde montaj bedeli, sözleşme fiyatına dahildir.


4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde satışa arz edilen ve Sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin İnternet Sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, fiyatı, fiyatın geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile ne şekilde teslim edileceğine ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hizmeti ve/veya ürünü satın almaya ilişkin gerekli tüm bilgileri edindiği ve hizmetin ve/veya ürünün satın alınmasına ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 

4.2 Sözleşme konusu hizmet(ler)in ve/veya ürünlerin, Sözleşme’de adı yer alan Alıcı’ya değil başka bir gerçek veya tüzel kişiye teslimi durumunda veya hizmet ve/veya ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ve/veya kredi ile yapılıp Alıcı ile kredi kartı sahibinin ve/veya kredi kullanan kişinin farklı kişiler olması durumunda; hizmet ve/veya ürünlerin teslim edilecek kişinin sunulacak hizmet(ler)i ve/veya ürünleri kabul etmemesi hâlinde Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacak ve Sözleşmeye konu edimini ifa etmiş sayılacaktır. Kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması veya Alıcı adına yetkisiz kişilerce haksız ve bu Sözleşme kapsamında hukuka aykırı bir şekilde kredi kullanılması durumunda da bu madde uygulanacak olup bu durumlarda türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.3 Alıcı, kendisine sunulan hizmet(ler)in eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini ve ürünlerin ayıptan ari olduğunu kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. 

4.4 Sözleşme’ye konu hizmet(ler)in ve/veya ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve hizmet(ler)in ve/veya ürünlerin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ve/veya ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.5 Satıcı mücbir sebepler, hizmet ve/veya menkul mal satışı için gerekli ürünlerin nakliyesini engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu hizmet(ler)i ve/veya ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya, ilgili mevzuatta ön görülen yasal teslim süresinde teslimatın gerçekleşemeyeceğinin kesin tespit edildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

4.6 Taraflar, 18 yaşından küçük kişilerin Satıcı’dan herhangi bir hizmet ve/veya ürün satın alamayacağını kabul ederler. 

4.7 Alıcı, talep ve şikâyetlerini elektronik posta yoluyla destek@evde360.com adreslerine veya telefon yoluyla 0850 304 43 82 numaralı hattan Evde360 müşteri temsilcilerine iletebilir. 

4.8 Taraflar, Satıcı’nın bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini bizatihi yahut üçüncü kişiler aracılığıyla yerine getirebileceğini ve Alıcı’nın buna herhangi bir itirazı olmadığını kabul ve beyan ederler. 

4.9 Madde 3'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

4.10 Alıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ve/veya ürüne ait temel özellikler, hizmetin ve/veya ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


5. ÖDEME

5.1 Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu hizmet ve/veya ürünleri satın alırken kredi kartı, havale/EFT veya tüketici kredisi kullanarak ödeme yapabilir. 

5.2 İşbu Sözleşme’ye konu hizmet(lere) ve/veya ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da hizmetin ve/veya ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.3 Alıcı tarafından, Sözleşme’ye konu hizmet(lere) ve/veya ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da fiziki veya online şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, kullanılan banka hesabının Alıcı’ya ait olması şarttır. Satıcı başka türlü havale/EFT ödemesi kabul etmeyecektir. Ayrıca toplam sözleşme bedelinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde bu hesap bilgilerinin kullanılacağını ve iadenin bu hesaba yapılacağını, Alıcı’nın bu banka hesabını kapatması veya hesap bilgilerinin değişmesi sebebiyle Satıcı’nın iadeyi yapamaması durumunda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, banka hesap bilgilerinin değişmesi durumunda bildirim ve bilgilendirme yükümlülüğünün tamamen Alıcı üzerinde olduğunu ve Alıcı’nın bu bildirim ve bilgilendirmeyi mutlak surette destek@evde360.com uzantılı e-posta adresine yapacağını veya 0850 304 43 82 nolu hattan Evde360 müşteri temsilcilerine bildireceğini Taraflar kabul ve beyan eder. 

5.4 Alıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmet(ler)e ve/veya ürünlere ilişkin ödemenin, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu banka (“Banka”) tarafından sağlanan kredi ile yapılması hâlinde işbu madde altındaki hükümler uygulanacaktır. 

5.4.1 Alıcı, Banka tarafından kredi sağlanmasının tamamen Banka’nın inisiyatifinde olduğunu ve Banka tarafından kendisine kredi sağlanmayabileceğini, bu hususta Satıcı’nın hiçbir yetki ve müdahalesi olmadığını bildiğini beyan eder. 

5.4.2 Alıcı kredili satış imkânının Banka tarafından Alıcı’nın krediye ilişkin faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.4.3 Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken bedelleri Satıcı’ya aktarmak hususunda Banka’yı yetkilendireceğini beyan ve taahhüt eder. 

5.4.4 Alıcı, Banka’nın kredi bedelini Satıcı’ya zamanında, gereği gibi yahut hiç ödememesi sebebiyle hizmetlerin Satıcı tarafından kendisine sunulmayacağını veya ürünlerin tedarik edilmeyeceğini, ve kredi bedelinin Satıcı’ya aktarılması hususunda gerekli işlemlerin ve eylemlerin Alıcı tarafından yapılması gerektiğini kabul ve beyan eder. 

5.4.5 Alıcı, Banka ile olan kredi sözleşmesinden doğan hiçbir hak ve talebi Satıcı’ya yöneltemeyeceğini, kredi sözleşmesinden doğan hiçbir borcunu Satıcı’ya ifa edemeyeceğini ve Satıcı’nın bu nev’iden hiçbir borcun ifasını kabul etmek zorunda olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.


6. CAYMA HAKKI ve İADE

6.1 Alıcı’nın sadece ürün satın alması durumunda, 

6.1.1 Alıcı, işbu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takiben Satıcı bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde Satıcı cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. 

6.1.2 Cayma hakkı süresi ürün satın alımına ilişkin sözleşmelerde ürünün Alıcı tarafından teslim alındığı günden itibaren başlayacaktır. 

6.1.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, (i) tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, (ii) birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, (iii) belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

6.1.4 Alıcı’nın kendi istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara veya iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağını taraflar kabul ederler. 

6.1.5 Alıcı, eğer Sözleşme kapsamında ürün satın almış ise, cayma süresi içinde bu ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmakla mükellef olduğunu, bu şekilde kullanmadığı ürünlere ilişkin olarak cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 

6.1.6 Taraflar, Alıcı’ya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının kullanılamayacağını kabul ederler. 

6.2 Alıcı’nın sadece hizmet satın alması durumunda, 

6.2.1 Alıcı, işbu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takiben Satıcı bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde Satıcı cayma hakkına konu hizmet(ler)in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. 

6.2.2 Cayma hakkı süresi hizmetin ifasına ilişkin sözleşmenin kurulduğu andan itibaren başlayacaktır. 

6.2.3 Taraflar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağını kabul ederler. 

6.3 Alıcı’nın Sözleşme ile hem hizmet hem de ürün satın alması durumunda işbu Sözleşme’nin 6.1. maddesinde düzenlenen ürün satışına ilişkin hükümler uygulanacaktır.


Cayma Hakkına İlişkin Ortak Hükümler

Maddenin devamındaki hükümler Alıcı’nın hizmet ve/veya ürün satın aldığı tüm durumlarda uygulanacak ortak hükümlerdir. 

6.4 Alıcı’nın satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde, Kart ile satın alınmış hizmetin ve/veya ürünün satın alınmasından cayılması durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. İade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Alıcı’ya taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir. Alıcı hizmeti ve/veya ürünleri kaç taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kullandığı kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

6.5 Sözleşme bedelinin Alıcı tarafından havale/EFT yoluyla ödenmesi durumunda, Sözleşme bedelinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde Alıcı’nın havale/EFT’yi gerçekleştirmiş olduğu hesap bilgilerinin kullanılacağını ve iadenin bu hesaba yapılacağını, Alıcı’nın bu banka hesabını kapatması veya hesap bilgilerinin değişmesi sebebiyle Satıcı’nın iadeyi yapamaması nedeniyle Satıcı’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, banka hesap bilgilerinin değişmesi durumunda bildirim ve bilgilendirme yükümlülüğünün tamamen Alıcı üzerinde olduğunu ve Alıcı’nın bu bildirim ve bilgilendirmeyi mutlak surette destek@evde360.com uzantılı e-posta adresine yapacağını veya 0850 304 43 82 nolu hattan Evde360 müşteri temsilcilerine bildireceğini Taraflar kabul ve beyan eder. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

6.6 Sözleşme bedelinin Alıcı tarafından Banka’dan kredi kullanılarak ödenmesi durumunda, İade, Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Alıcı’nın "Alışveriş Kredisi" ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, Alıcı, Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayma hakkının, Banka ve Alıcı arasındaki Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın, Satıcı ile imzaladığı işbu Sözleşme’den cayması, Banka ile arasındaki Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni kendiliğinden sona erdirmeyecektir. Alıcı’nın Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Alıcı tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Satıcı’ya yapılması durumunda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. 

6.7 Alıcı, eğer satın almış olduğu ürünlere dair cayma hakkını kullanıyor ise; cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ürünü Satıcı’ya veya Satıcı’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.


7. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

7.1 Sözleşme uyarınca ya da bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak gönderilecek her türlü bildirim, e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Taraflar, (fesih ve temerrüt ihbarları da dahil olmak üzere) e-posta aracılığıyla yapılan her türlü bildirim ve    gönderilen tüm belgelerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında yazılı bildirim ve yazılı belge sayılarak kesin delil teşkil edeceğini ve bu Sözleşme altında Taraflara e-posta yolu ile gönderilen bütün bildirimlerin karşı tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler. Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda, Taraflar arasında e-posta aracılığıyla yapılmış her türlü bildirim kesin delil olarak kabul edilecektir. 

7.2 Alıcı’nın İnternet Sitesine kaydını yaptığı e-posta adresi Alıcı’nın geçerli tebligat adresidir. Satıcı’nın geçerli tebligat adresi ise ....’dir. 

7.3 Taraflar, 7.2.’de belirtilen iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri derhal diğer Taraf’a bildireceklerini, aksi takdirde var olan iletişim bilgileri (adres, e-posta vs.) kanalıyla yapılacak tebligatın -tebliğ olmasa dahi- geçerli ve yasal    tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.


8. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, Alıcı’nın, Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde yer alan gizlilik ve kişisel veriler politikalarını okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.


9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın hizmeti ve/veya ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


10. YÜRÜRLÜK

10 maddeden ibaret bu Sözleşme, işlem tarihinde, Alıcı tarafından okunup anlaşılmak ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.